بيشتر
بيشتر
سفرهای استانی مقام عالی وزارت سال 95ردیف

تاریخ سفر

استان

هیئت محترم دولت مقام عالی وزارت

توضیحات

1

95/1/31

سمنان

هیئت محترم دولت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

2

95/2/14

اردبیل

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

3

95/2/21

کرمان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید پروژه های بخش کشاورزی

4

95/2/30

زنجان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید پروژه های بخش کشاورزی

5

95/3/5/6

لرستان

مقام عالی وزارت

افتتاح پروژه و بررسی مسائل بخش کشاورزی

6

95/3/10

آذربایجان غربی

هیئت محترم دولت

افتتاح و بررسی توسعه بخش کشاورزی استان

7

95/5/19

قزوین

مقام عالی وزارت

به مناسبت روز مزرعه

8

95/5/24

کهگیلویه و بویر احمد

هیئت محترم دولت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

9

95/6/3/4

کرمانشاه

هیئت محترم دولت

گرامیداشت هفته دولت

10

95/6/9

تهران

مقام عالی وزارت

گرامیداشت هفته دولت

11

95/7/7

قزوین

هیئت محترم دولت

افتتاح و بهره برداری پروژه های بخش کشاورزی

12

95/8/2

مرکزی

هیئت محترم دولت

بازدید و بهره برداری پروژه های مختلف بخش کشاورزی

13

95/8/12

اصفهان

معاون اول رئیس جمهوری و مقام عالی وزارت

افتتاح نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی

14

95/8/13

خوزستان

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی پروژه بزرگ 550 هزار هکتاری

15

95/8/23

خوزستان

ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

16

95/8/24/25

جنوب استان کرمان

معاون اول رئیس جمهوری و مقام عالی وزارت

بازدید و افتتاح  پروژه های بخش کشاورزی

17

95/8/26

البرز

هیئت محترم دولت

افتتاح و بهره برداری از پروژه های بخش کشاورزی

18

95/8/27/29

خراسان رضوی

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های مختلف بخش کشاورزی

19

95/9/11

خراسان رضوی

ریاست محترم جمهوری با همراهی جناب آقای فتاح الجنان و جناب آقای طهماسبی

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

20

95/9/25

هرمزگان

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی

21

95/10/22

ایلام

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی و  شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی استان

22

95/10/23

کرمانشاه

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی و  شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی استانردیف

تاریخ سفر

استان

هیئت محترم دولت

مقام عالی وزارت

توضیحات

1

94/1/10

تهران

معاون اول رئیس جمهور

بازدید از پروژه های مختلف کشاورزی

2

94/1/27.28

گیلان

هیئت محترم دولت

بررسی روند توسعه استان و بخش کشاورزی

3

94/1/31

ایلام

معاون اول رئیس جمهور

پیگیری مصوبات سفر و پروژه 550 هکتاری

4

94/2/3

کرمان

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه ها و بررسی مشکلات بخش

5

94/2/9

فارس

هیئت محترم دولت

بررسی توسعه و توانمندی های استان

6

94/2/30

آذربایجان شرقی

هیئت محترم دولت

بازدید پروژه های بخش کشاورزی

7

94/3/6

کرمان

مقام عالی وزارت

بررسی مشکلات بخش کشاورزی

8

94/3/7

جنوب کرمان

مقام عالی وزارت

بررسی طرح های راهبردی بخش کشاورزی

9

94/3/24

خراسان شمالی

مقام عالی وزارت

بازدید پروژه ها و توانمندی های بخش

10

94/5/3

کردستان

هیئت محترم دولت

بررسی مشکلات بخش کشاورزی و امور توسعه ای

11

94/5/13

گلستان

هیئت محترم دولت

افتتاح پروژه های بخش کشاورزی

12

94/5/15

قزوین

مقام عالی وزارت

بازدید از طرح های بخش کشاورزی

13

94/5/22

تهران

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق ورامین و پیشوا

14

94/5/26

مازندران

معاون اول رئیس جمهور

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

15

94/6/3

همدان

هیئت محترم دولت

توسعه استان و بازدید بخش کشاورزی

16

94/6/5

کهکیلویه

هیئت محترم دولت

افتتاح چند طرح و بازدید بخش کشاورزی

17

94/6/12

سمنان

مقام عالی وزارت

افتتاح و بازدید از چند پروژه کشاورزی

18

94/6/28

سیستان و بلوچستان خراسان جنوبی

معاون اول رئیس جمهور

بازدید از طرح آبرسانی دشت سیستان

19

94/7/9

اصفهان

مقام عالی وزارت

بازدید از پروژه های بخش کشاورزی

20

94/7/12

گیلان

مقام عالی وزارت

حضور در جلسه یاد بود جان باختگان فاجعه منا

21

94/7/16

خوزستان

مقام عالی وزارت

بازدید و بررسی مسائل پروژه 550 هزار هکتاری

22

94/8/6

فارس

مقام عالی وزارت

بازدید از مناطق مرودشت نی ریز و داراب

23

94/8/26.27

خوزستان

معاون رئیس جمهور

آقای دکتر نوبخت

بازدید از پروژه 550 هزار هکتاری

24

94/10/2

تهران - (شهر ری)

ریاست جمهور

افتتاح پروژه 880 هکتاری

25

94/11/23

هرمزگان

مقام عالی وزارت

بازدیدوافتتاح پروژه های پرورش ماهی درقفس- بندرلنگه


بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.