بيشتر
بيشتر
سفرهای استانی مقام عالی وزارت سال 95

ردیف تاریخ سفر استان هیئت محترم دولت توضیحات
مقام عالی وزارت
1 96/1/5 کردستان ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت افتتاح و بازدید پروژه های بخش کشاورزی
2 96/1/9 تهران ( رباط کریم ) معاو اول رئیس جمهور و مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
3 96/1/10 گیلان ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت افتتاح پروژه های بخش کشاورزی
4 96/1/16 خوزستان مقام عالی وزارت بررسی مسائل مربوط به ریزگردها
5 96/1/17 سمنان ریاست محترم جمهور و معاونت آب و خاک افتتاح و بازدید پروژه های بخش کشاورزی
6 96/1/22 مازندران ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت افتتاح پروژه های بخش کشاورزی
7 96/1/30 آذربایجان شرقی ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت بازدید از مناطق سیل زده و افتتاح پروژه های بخش کشاورزی
8 96/1/31 فارس ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت افتتاح و بازدید پروژه های بخش کشاورزی
9 96/2/3 قزوین ریاست محترم جمهور و مقام عالی وزارت افتتاح و بازدید پروژه های بخش کشاورزی
10 96/2/7 خوزستان مقام عالی وزارت بررسی مسائل مربوط به ریزگردها
11 96/2/20 ایلام مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
12 96/2/24 اصفهان مقام عالی وزارت افتتاح پروژه های بخش کشاورزی
13 96/2/25 خوزستان مقام عالی وزارت افتتاح نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی

ردیف تاریخ سفر استان هیئت محترم دولت توضیحات
مقام عالی وزارت
1 95/1/31 سمنان هیئت محترم دولت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
2 95/2/14 اردبیل مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
3 95/2/21 کرمان مقام عالی وزارت افتتاح و بازدید پروژه های بخش کشاورزی
4 95/2/30 زنجان مقام عالی وزارت افتتاح و بازدید پروژه های بخش کشاورزی
5 95/3/5.6 لرستان مقام عالی وزارت افتتاح پروژه و بررسی مسائل بخش کشاورزی
6 95/3/10 آذربایجان غربی هیئت محترم دولت افتتاح و بررسی توسعه بخش کشاورزی استان
7 95/5/19 قزوین مقام عالی وزارت به مناسبت روز مزرعه
8 95/5/24 کهگیلویه و بویر احمد هیئت محترم دولت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
9 95/6/4 کرمانشاه هیئت محترم دولت گرامیداشت هفته دولت
10 95/6/9 تهران مقام عالی وزارت گرامیداشت هفته دولت
11 95/7/7 قزوین هیئت محترم دولت افتتاح و بهره برداری پروژه های بخش کشاورزی
12 95/8/2 مرکزی هیئت محترم دولت بازدید و بهره برداری پروژه های مختلف بخش کشاورزی
13 95/8/12 اصفهان معاون اول رئیس جمهوری و مقام عالی وزارت افتتاح نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی
14 95/8/13 خوزستان مقام عالی وزارت بازدید و بررسی پروژه بزرگ 550 هزار هکتاری
15 95/8/23 خوزستان ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
16 95/8/24.5 جنوب استان کرمان معاون اول رئیس جمهوری و مقام عالی وزارت بازدید و افتتاح  پروژه های بخش کشاورزی
17 95/8/26 البرز هیئت محترم دولت افتتاح و بهره برداری از پروژه های بخش کشاورزی
18 95/8/27.29 خراسان رضوی مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های مختلف بخش کشاورزی
19 95/9/11 خراسان رضوی ریاست محترم جمهوری با همراهی جناب آقای فتاح الجنان و جناب آقای طهماسبی بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
20 95/9/25 هرمزگان مقام عالی وزارت بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی
21 95/10/22 ایلام مقام عالی وزارت بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی و  شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی استان
22 95/10/23 کرمانشاه مقام عالی وزارت بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی و  شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی استان
23 95/11/12 البرز هیئت محترم دولت بازدید و افتتاح  پروژه های بخش کشاورزی
24 95/11/13.14 مازندران مقام عالی وزارت بازدید و بررسی پروژه های بخش کشاورزی
25 95/11/19 خوزستان معاون اول رئیس جمهوری و مقام عالی وزارت بازدید و افتتاح  پروژه های بخش کشاورزی
26 95/11/20 آذربایجان غربی مقام عالی وزارت بازدید و افتتاح  پروژه های بخش کشاورزی
27 95/12/4 خوزستان مقام عالی وزارت بررسی مسائل مربوط به ریزگردها
28 95/12/11 خوزستان مقام عالی وزارت بررسی مسائل مربوط به ریزگردها
29 95/12/18 خوزستان مقام عالی وزارت بررسی مسائل مربوط به ریزگردها
30 95/12/24 خوزستان مقام عالی وزارت بررسی مسائل مربوط به ریزگردها

ردیف تاریخ سفر استان هیئت محترم دولت توضیحات
مقام عالی وزارت
1 94/1/10 تهران معاون اول رئیس جمهور بازدید از پروژه های مختلف کشاورزی
2 94/1/27.28 گیلان هیئت محترم دولت بررسی روند توسعه استان و بخش کشاورزی
3 94/1/31 ایلام معاون اول رئیس جمهور پیگیری مصوبات سفر و پروژه 550 هکتاری
4 94/2/3 کرمان مقام عالی وزارت بازدید از پروژه ها و بررسی مشکلات بخش
5 94/2/9 فارس هیئت محترم دولت بررسی توسعه و توانمندی های استان
6 94/2/30 آذربایجان شرقی هیئت محترم دولت بازدید پروژه های بخش کشاورزی
7 94/3/6 کرمان مقام عالی وزارت بررسی مشکلات بخش کشاورزی
8 94/3/7 جنوب کرمان مقام عالی وزارت بررسی طرح های راهبردی بخش کشاورزی
9 94/3/24 خراسان شمالی مقام عالی وزارت بازدید پروژه ها و توانمندی های بخش
10 94/5/3 کردستان هیئت محترم دولت بررسی مشکلات بخش کشاورزی و امور توسعه ای
11 94/5/13 گلستان هیئت محترم دولت افتتاح پروژه های بخش کشاورزی
12 94/5/15 قزوین مقام عالی وزارت بازدید از طرح های بخش کشاورزی
13 94/5/22 تهران مقام عالی وزارت بازدید از مناطق ورامین و پیشوا
14 94/5/26 مازندران معاون اول رئیس جمهور بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
15 94/6/3 همدان هیئت محترم دولت توسعه استان و بازدید بخش کشاورزی
16 94/6/5 کهکیلویه هیئت محترم دولت افتتاح چند طرح و بازدید بخش کشاورزی
17 94/6/12 سمنان مقام عالی وزارت افتتاح و بازدید از چند پروژه کشاورزی
18 94/6/28 سیستان و بلوچستان – خراسان جنوبی معاون اول رئیس جمهور بازدید از طرح آبرسانی دشت سیستان
19 94/7/9 اصفهان مقام عالی وزارت بازدید از پروژه های بخش کشاورزی
20 94/7/12 گیلان مقام عالی وزارت حضور در جلسه یاد بود جان باختگان فاجعه منا
21 94/7/16 خوزستان مقام عالی وزارت بازدید و بررسی مسائل پروژه 550 هزار هکتاری
22 94/8/6 فارس مقام عالی وزارت بازدید از مناطق مرودشت – نی ریز و داراب
23 94/8/26.27 خوزستان معاون رئیس جمهور بازدید از پروژه 550 هزار هکتاری
آقای دکتر نوبخت
24 94/10/2 تهران - (شهر ری) ریاست جمهور افتتاح پروژه 880 هکتاری
25 94/11/23 هرمزگان مقام عالی وزارت بازدیدوافتتاح پروژه های پرورش ماهی درقفس- بندرلنگه
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.