بيشتر
رتبه سطح محصولات باغی درسال 1393(پیش بینی) رتبه تولید محصولات باغی درسال 1393(پیش بینی)
محصول سطح رتبه محصول تولید رتبه
پسته  382141 1 سیب 3400000 1
انگور 295542 2 انگور 2809959 2
خرما  242000 3 پرتقال  1923814 3
سیب 234938 4 خرما  1161893 4
بادام 212168 5 انار 1040000 5
پرتقال  178785 6 نارنگی 710000 6
گردو 143628 7 هلو 612133 7
زیتون  106680 8 لیموشیرین 608818 8
زعفران  85868 9 لیموترش 514237 9
انار 85500 10 زردآلووقیسی 392682 10
غیرمثمر( درخت و درختچه ها) 85100 11 گیلاس 286653 11
زردآلووقیسی 61939 12 کیوی 281477 12
انجیر 56814 13 شلیل 248925 13
هلو 53989 14 پسته  235001 14
نارنگی 50124 15 گردو 226094 15
گیلاس 36333 16 آلو 197915 16
لیموترش 31872 17 بادام 157868 17
چای  27068 18 گلابی 146328 18
لیموشیرین 26546 19 موز 132786 19
آلو 24420 20 زیتون  112275 20
فندق 22646 21 آلبالو 94348 21
شلیل 20804 22 گوجه 88792 22
آلبالو 18433 23 گریپ فروت 88724 23
گلابی 17084 24 انجیر 82389 24
گلستان (گل محمدی) 15396 25 به 76042 25
زرشک 15078 26 توت (توتستان) نوغان 71760 26
گوجه 13550 27 چای  65050 27
کیوی 11810 28 سایر مرکبات 59862 28
به 10204 29 توت فرنگی 58155 29
توت (توتستان) نوغان 8864 30 نارنج 52725 30
توت درختی (انواع توت و شاه توت) 5901 31 انبه  40107 31
سایر مرکبات 5535 32 آلوقطره طلا  32494 32
سایر میوه های خشک  5436 33 گلستان (گل محمدی) 30541 33
توت فرنگی 4745 34 فندق 20914 34
نارنج 4670 35 خرمالو  20400 35
گریپ فروت 4652 36 سایر محصولات مثمر 20210 36
انبه  4650 37 زرشک 16274 37
موز 4390 38 توت درختی (انواع توت و شاه توت) 15946 38
عناب 3245 39 کنار 14633 39
سایر محصولات مثمر 2700 40 شفتالو 13546 40
کنار 2602 41 گواوا 6499 41
سنجد 2453 42 عناب 5259 42
آلوقطره طلا  2103 43 سنجد 4398 43
خرمالو  1960 44 ازگیل  4300 44
سماق 1957 45 ازگیل ژاپنی  3550 45
شفتالو 1898 46 زغال اخته  3428 46
گواوا 1019 47 سایر میوه های خشک  3197 47
زغال اخته  989 48 سایر میوه های هسته دار 2704 48
ازگیل  781 49 چیکو  2237 49
چیکو  718 50 سایر میوه های سردسیری  1482 50
سایر میوه های هسته دار 638 51 سماق 1037 51
ازگیل ژاپنی  535 52 سایر میوه های نیمه گرمسیری  895 52
سایر میوه های نیمه گرمسیری  469 53 زالزالک  834 53
سایر میوه های سردسیری  401 54 باغات مخلوط  425 54
زالزالک  321 55 نارگیل 332 55
باغات مخلوط  81 56 سایر میوه های گرمسیری  302 56
سایر میوه های گرمسیری  78 57 سایر میوه های دانه دار  290 57
نارگیل 59 58 زعفران  240 58
تمشک  36 59 پاپایا  214 59
پاپایا  34 60 تمشک  93 60
تمبرهندی  32 61 تمبرهندی  92 61
سایر میوه های دانه ریز  31 62 سایر میوه های دانه ریز  65 62
سایر میوه های دانه دار  30 63 پکان 0 63
پکان 4 64 غیرمثمر( درخت و درختچه ها) 0
64رتبه تولیدمحصولات باغی در سال 1392 رتبه سطح محصولات باغی درسال1392
استان محصول تولید رتبه استان محصول سطح رتبه
خراسان رضوی آلبالو 22343.5 1 خراسان رضوی آلبالو 4794.5 1
آذربایجان شرقی آلبالو 9000.0 2 آذربایجان شرقی آلبالو 1851.8 2
اصفهان آلبالو 6388.5 3 اردبیل آلبالو 1299.5 3
تهران آلبالو 6380.0 4 همدان آلبالو 1050.7 4
قزوین آلبالو 6016.0 5 اصفهان آلبالو 1031.7 5
البرز آلبالو 5880.6 6 کردستان آلبالو 909.0 6
کردستان آلبالو 5514.0 7 قزوین آلبالو 905.3 7
آذربایجان غربی آلبالو 4778.3 8 آذربایجان غربی آلبالو 873.4 8
سمنان آلبالو 4678.8 9 تهران آلبالو 731.5 9
اردبیل آلبالو 3838.6 10 کرمان آلبالو 723.3 10
همدان آلبالو 3833.0 11 سمنان آلبالو 675.7 11
کرمان آلبالو 2506.0 12 البرز آلبالو 584.2 12
مازندران آلبالو 2497.4 13 مازندران آلبالو 373.3 13
مرکزی آلبالو 1512.4 14 زنجان آلبالو 319.2 14
فارس آلبالو 1404.0 15 خراسان شمالی آلبالو 297.4 15
لرستان آلبالو 1200.0 16 لرستان آلبالو 275.8 16
خراسان شمالی آلبالو 988.7 17 فارس آلبالو 242.2 17
کرمانشاه آلبالو 452.0 18 مرکزی آلبالو 228.9 18
کهکیلویه وبویر احمد آلبالو 406.4 19 یزد آلبالو 148.5 19
یزد آلبالو 386.5 20 چهار محال وبختیاری آلبالو 121.6 20
زنجان آلبالو 386.0 21 گیلان آلبالو 116.6 21
جنوب استان کرمان آلبالو 349.0 22 کرمانشاه آلبالو 102.6 22
گیلان آلبالو 239.9 23 جنوب استان کرمان آلبالو 59.8 23
چهار محال وبختیاری آلبالو 204.6 24 خراسان جنوبی آلبالو 55.7 24
خراسان جنوبی آلبالو 134.5 25 کهکیلویه وبویر احمد آلبالو 52.7 25
قم آلبالو 124.0 26 گلستان آلبالو 50.1 26
گلستان آلبالو 109.6 27 قم آلبالو 33.2 27
ایلام آلبالو 5.9 28 ایلام آلبالو 3.6 28
خراسان رضوی آلو 32072.0 1 خراسان رضوی آلو 5583.3 1
البرز آلو 31345.0 2 فارس آلو 2597.6 2
تهران آلو 25812.0 3 تهران آلو 1733.8 3
فارس آلو 18637.0 4 آذربایجان غربی آلو 1687.0 4
آذربایجان غربی آلو 15776.0 5 البرز آلو 1547.8 5
گلستان آلو 14828.0 6 گلستان آلو 1507.6 6
همدان آلو 11232.0 7 همدان آلو 1449.7 7
قزوین آلو 5714.0 8 لرستان آلو 1318.4 8
اصفهان آلو 5086.0 9 اصفهان آلو 658.8 9
لرستان آلو 4796.0 10 قزوین آلو 610.0 10
سمنان آلو 3560.0 11 زنجان آلو 469.6 11
کرمانشاه آلو 3189.0 12 کرمانشاه آلو 457.0 12
مرکزی آلو 3047.4 13 آذربایجان شرقی آلو 453.1 13
مازندران آلو 2536.0 14 خراسان شمالی آلو 446.0 14
آذربایجان شرقی آلو 2447.0 15 مرکزی آلو 404.4 15
کردستان آلو 2152.0 16 اردبیل آلو 395.1 16
اردبیل آلو 2036.0 17 سمنان آلو 389.8 17
خراسان شمالی آلو 1805.0 18 کهکیلویه وبویر احمد آلو 336.8 18
چهار محال وبختیاری آلو 1263.0 19 چهار محال وبختیاری آلو 319.5 19
کرمان آلو 1181.0 20 کردستان آلو 292.8 20
جنوب استان کرمان آلو 1048.0 21 مازندران آلو 273.1 21
یزد آلو 784.0 22 کرمان آلو 268.5 22
زنجان آلو 647.0 23 سیستان و بلوچستان آلو 199.6 23
سیستان و بلوچستان آلو 634.0 24 یزد آلو 130.6 24
گیلان آلو 583.0 25 جنوب استان کرمان آلو 130.3 25
کهکیلویه وبویر احمد آلو 475.0 26 گیلان آلو 64.2 26
قم آلو 68.0 27 خوزستان آلو 34.4 27
خوزستان آلو 35.0 28 ایلام آلو 33.8 28
ایلام آلو 28.0 29 قم آلو 27.5 29
البرز آلوقطره طلا 19779.0 1 البرز آلوقطره طلا 809.0 1
مرکزی آلوقطره طلا 3001.4 2 مرکزی آلوقطره طلا 238.4 2
قزوین آلوقطره طلا 1782.0 3 فارس آلوقطره طلا 162.7 3
فارس آلوقطره طلا 1068.0 4 قزوین آلوقطره طلا 157.7 4
گیلان آلوقطره طلا 784.0 5 گیلان آلوقطره طلا 128.4 5
مازندران آلوقطره طلا 692.0 6 گلستان آلوقطره طلا 81.4 6
گلستان آلوقطره طلا 656.0 7 مازندران آلوقطره طلا 70.0 7
آذربایجان شرقی آلوقطره طلا 571.0 8 خراسان شمالی آلوقطره طلا 63.2 8
خراسان شمالی آلوقطره طلا 195.0 9 آذربایجان شرقی آلوقطره طلا 55.7 9
یزد آلوقطره طلا 133.0 10 کرمان آلوقطره طلا 35.4 10
آذربایجان غربی آلوقطره طلا 124.0 11 یزد آلوقطره طلا 30.5 11
کرمان آلوقطره طلا 112.0 12 اردبیل آلوقطره طلا 27.1 12
اردبیل آلوقطره طلا 106.0 13 اصفهان آلوقطره طلا 15.0 13
اصفهان آلوقطره طلا 93.7 14 آذربایجان غربی آلوقطره طلا 13.2 14
کردستان آلوقطره طلا 69.0 15 کردستان آلوقطره طلا 11.7 15
کهکیلویه وبویر احمد آلوقطره طلا 33.0 16 کهکیلویه وبویر احمد آلوقطره طلا 2.4 16
چهار محال وبختیاری آلوقطره طلا 11.0 17 چهار محال وبختیاری آلوقطره طلا 2.0 17
گیلان ازگیل 2397.6 1 گیلان ازگیل 421.6 1
مازندران ازگیل 1469.0 2 مازندران ازگیل 228.0 2
فارس ازگیل 339.0 3 فارس ازگیل 109.2 3
آذربایجان شرقی ازگیل 13.0 4 آذربایجان شرقی ازگیل 7.0 4
گلستان ازگیل 0.0 5 گلستان ازگیل 0.2 5
مازندران ازگیل ژاپنی 2257.5 1 مازندران ازگیل ژاپنی 244.4 1
گیلان ازگیل ژاپنی 888.9 2 گیلان ازگیل ژاپنی 175.7 2
فارس ازگیل ژاپنی 275.0 3 فارس ازگیل ژاپنی 99.8 3
فارس انار 260180.0 1 فارس انار 19834.0 1
مرکزی انار 123121.6 2 خراسان رضوی انار 9899.6 2
خراسان رضوی انار 108695.0 3 اصفهان انار 8748.2 3
یزد انار 91997.6 4 مرکزی انار 8047.7 4
اصفهان انار 76264.2 5 یزد انار 6056.8 5
سمنان انار 71123.5 6 سمنان انار 4398.6 6
خراسان جنوبی انار 32379.0 7 خراسان جنوبی انار 3874.7 7
قم انار 29900.0 8 لرستان انار 3025.1 8
لرستان انار 26382.0 9 کرمان انار 2999.6 9
کرمان انار 24469.0 10 قم انار 2762.2 10
زنجان انار 14762.0 11 خوزستان انار 2274.2 11
سیستان و بلوچستان انار 12953.0 12 سیستان و بلوچستان انار 1610.6 12
خوزستان انار 12215.0 13 زنجان انار 1411.0 13
مازندران انار 9675.0 14 مازندران انار 1231.3 14
تهران انار 8562.0 15 تهران انار 1109.8 15
قزوین انار 5771.0 16 قزوین انار 708.2 16
کهکیلویه وبویر احمد انار 5648.0 17 کرمانشاه انار 658.4 17
کرمانشاه انار 4465.0 18 گلستان انار 577.9 18
گیلان انار 4221.0 19 کهکیلویه وبویر احمد انار 572.0 19
جنوب استان کرمان انار 4083.0 20 گیلان انار 419.0 20
کردستان انار 2693.0 21 جنوب استان کرمان انار 410.2 21
گلستان انار 2364.0 22 خراسان شمالی انار 381.8 22
آذربایجان شرقی انار 1998.0 23 آذربایجان شرقی انار 338.7 23
ایلام انار 1671.0 24 کردستان انار 257.7 24
خراسان شمالی انار 1235.0 25 ایلام انار 217.1 25
هرمزگان انار 1081.0 26 هرمزگان انار 183.2 26
چهار محال وبختیاری انار 1077.5 27 چهار محال وبختیاری انار 161.6 27
اردبیل انار 939.9 28 اردبیل انار 136.0 28
البرز انار 749.3 29 آذربایجان غربی انار 104.0 29
بوشهر انار 660.0 30 البرز انار 67.3 30
آذربایجان غربی انار 469.2 31 بوشهر انار 63.7 31
هرمزگان انبه 22489.0 1 هرمزگان انبه 2601.7 1
سیستان و بلوچستان انبه 10844.0 2 سیستان و بلوچستان انبه 1137.1 2
جنوب استان کرمان انبه 3900.0 3 جنوب استان کرمان انبه 560.2 3
بوشهر انبه 0.0 4 بوشهر انبه 0.1 4
فارس انجیر 34778.5 1 فارس انجیر 47295.0 1
لرستان انجیر 19000.0 2 کرمان انجیر 1164.2 2
کرمانشاه انجیر 6316.5 3 لرستان انجیر 1155.5 3
سمنان انجیر 3083.9 4 کرمانشاه انجیر 713.4 4
کرمان انجیر 2769.0 5 کهکیلویه وبویر احمد انجیر 576.7 5
خوزستان انجیر 1587.0 6 خوزستان انجیر 532.3 6
هرمزگان انجیر 1453.0 7 خراسان رضوی انجیر 381.3 7
گیلان انجیر 1332.5 8 مرکزی انجیر 339.0 8
تهران انجیر 1181.3 9 خراسان جنوبی انجیر 311.3 9
خراسان رضوی انجیر 1054.8 10 هرمزگان انجیر 306.4 10
سیستان و بلوچستان انجیر 982.0 11 سیستان و بلوچستان انجیر 278.4 11
کهکیلویه وبویر احمد انجیر 740.4 12 گیلان انجیر 272.3 12
ایلام انجیر 736.0 13 سمنان انجیر 241.5 13
مازندران انجیر 646.2 14 یزد انجیر 202.4 14
یزد انجیر 611.9 15 ایلام انجیر 193.1 15
اصفهان انجیر 561.0 16 مازندران انجیر 138.5 16
کردستان انجیر 444.0 17 تهران انجیر 100.8 17
خراسان جنوبی انجیر 421.7 18 اصفهان انجیر 89.9 18
مرکزی انجیر 420.3 19 جنوب استان کرمان انجیر 88.1 19
اردبیل انجیر 343.3 20 اردبیل انجیر 83.9 20
جنوب استان کرمان انجیر 324.4 21 بوشهر انجیر 75.9 21
آذربایجان شرقی انجیر 316.0 22 کردستان انجیر 70.3 22
گلستان انجیر 279.3 23 آذربایجان شرقی انجیر 67.6 23
البرز انجیر 207.2 24 آذربایجان غربی انجیر 62.1 24
بوشهر انجیر 186.2 25 قم انجیر 50.0 25
آذربایجان غربی انجیر 135.5 26 خراسان شمالی انجیر 42.3 26
خراسان شمالی انجیر 100.5 27 گلستان انجیر 42.0 27
قزوین انجیر 100.0 28 قزوین انجیر 26.5 28
قم انجیر 100.0 29 چهار محال وبختیاری انجیر 23.0 29
چهار محال وبختیاری انجیر 43.5 30 البرز انجیر 20.0 30
فارس انگور 525509.0 1 فارس انگور 67039.2 1
خراسان رضوی انگور 310844.0 2 قزوین انگور 30538.2 2
قزوین انگور 296524.0 3 خراسان رضوی انگور 25941.9 3
همدان انگور 251317.0 4 همدان انگور 19419.2 4
آذربایجان شرقی انگور 235102.0 5 آذربایجان غربی انگور 18403.1 5
آذربایجان غربی انگور 168569.0 6 آذربایجان شرقی انگور 18280.5 6
خراسان شمالی انگور 135990.0 7 خراسان شمالی انگور 15921.5 7
مرکزی انگور 106513.0 8 زنجان انگور 15187.5 8
کردستان انگور 88831.0 9 مرکزی انگور 12556.7 9
زنجان انگور 88107.0 10 کردستان انگور 10689.2 10
سمنان انگور 81939.0 11 کرمانشاه انگور 8318.6 11
تهران انگور 75566.0 12 اصفهان انگور 6186.3 12
اصفهان انگور 59341.0 13 تهران انگور 6148.7 13
چهار محال وبختیاری انگور 57899.0 14 چهار محال وبختیاری انگور 4941.7 14
کرمانشاه انگور 53009.0 15 لرستان انگور 4216.2 15
لرستان انگور 38948.0 16 سمنان انگور 4133.0 16
کهکیلویه وبویر احمد انگور 36130.0 17 کهکیلویه وبویر احمد انگور 3787.5 17
یزد انگور 34614.3 18 خراسان جنوبی انگور 2969.3 18
البرز انگور 32009.0 19 کرمان انگور 2873.3 19
سیستان و بلوچستان انگور 19009.0 20 سیستان و بلوچستان انگور 2739.2 20
خراسان جنوبی انگور 12451.0 21 اردبیل انگور 2106.3 21
قم انگور 10946.0 22 البرز انگور 1866.7 22
کرمان انگور 10923.0 23 یزد انگور 1856.9 23
اردبیل انگور 9771.0 24 خوزستان انگور 1831.3 24
ایلام انگور 5707.0 25 قم انگور 1114.6 25
خوزستان انگور 2969.0 26 ایلام انگور 890.5 26
هرمزگان انگور 2204.0 27 هرمزگان انگور 476.3 27
جنوب استان کرمان انگور 1421.0 28 جنوب استان کرمان انگور 217.0 28
گیلان انگور 867.0 29 گیلان انگور 168.9 29
مازندران انگور 413.0 30 مازندران انگور 49.7 30
بوشهر انگور 217.0 31 بوشهر انگور 49.6 31
گلستان انگور 0.0 32 گلستان انگور 0.6 32
فارس بادام 40025.0 1 خراسان رضوی بادام 46652.1 1
چهار محال وبختیاری بادام 22833.9 2 فارس بادام 46144.2 2
خراسان رضوی بادام 14390.6 3 کرمان بادام 15997.1 3
خراسان جنوبی بادام 9385.2 4 چهار محال وبختیاری بادام 15195.0 4
اصفهان بادام 9316.3 5 آذربایجان شرقی بادام 11737.4 5
کرمان بادام 8825.0 6 خراسان جنوبی بادام 11155.7 6
مرکزی بادام 8384.2 7 اصفهان بادام 9707.3 7
آذربایجان شرقی بادام 8020.8 8 یزد بادام 9092.3 8
همدان بادام 6924.0 9 مرکزی بادام 7105.6 9
آذربایجان غربی بادام 5291.3 10 همدان بادام 6587.7 10
یزد بادام 5030.8 11 لرستان بادام 5022.8 11
قزوین بادام 4067.4 12 خراسان شمالی بادام 4936.3 12
لرستان بادام 3450.0 13 کرمانشاه بادام 4411.5 13
کرمانشاه بادام 2232.5 14 قزوین بادام 3957.3 14
خراسان شمالی بادام 2009.0 15 آذربایجان غربی بادام 2772.4 15
سمنان بادام 1769.0 16 کردستان بادام 2573.8 16
البرز بادام 851.9 17 زنجان بادام 2039.3 17
کردستان بادام 705.0 18 سمنان بادام 1805.5 18
قم بادام 475.0 19 کهکیلویه وبویر احمد بادام 971.0 19
کهکیلویه وبویر احمد بادام 381.7 20 قم بادام 611.9 20
زنجان بادام 380.0 21 البرز بادام 508.0 21
جنوب استان کرمان بادام 248.2 22 اردبیل بادام 410.4 22
اردبیل بادام 186.5 23 جنوب استان کرمان بادام 176.7 23
تهران بادام 180.5 24 تهران بادام 155.1 24
سیستان و بلوچستان بادام 57.9 25 خوزستان بادام 149.1 25
خوزستان بادام 49.1 26 ایلام بادام 128.7 26
هرمزگان بادام 31.0 27 سیستان و بلوچستان بادام 62.0 27
ایلام بادام 17.0 28 هرمزگان بادام 31.0 28
بوشهر بادام 8.4 29 بوشهر بادام 8.5 29
گیلان بادام 0.0 30 گیلان بادام 0.7 30
فارس به 25844.0 1 فارس به 2752.2 1
اصفهان به 14996.3 2 اصفهان به 2062.7 2
کرمان به 5518.0 3 کرمان به 1189.8 3
مازندران به 3087.6 4 خراسان رضوی به 681.4 4
مرکزی به 2901.8 5 مازندران به 319.8 5
کردستان به 2717.0 6 مرکزی به 316.8 6
اردبیل به 2665.0 7 اردبیل به 301.2 7
خراسان رضوی به 2437.3 8 کردستان به 294.6 8
سمنان به 1724.9 9 آذربایجان شرقی به 230.9 9
تهران به 1698.0 10 گیلان به 226.4 10
یزد به 1583.2 11 یزد به 195.2 11
گیلان به 1471.8 12 همدان به 163.7 12
آذربایجان شرقی به 1332.0 13 لرستان به 146.9 13
همدان به 979.0 14 زنجان به 136.9 14
آذربایجان غربی به 782.0 15 تهران به 113.9 15
قزوین به 653.4 16 گلستان به 104.8 16
البرز به 652.6 17 سمنان به 100.1 17
لرستان به 550.0 18 قزوین به 100.1 18
قم به 530.0 19 آذربایجان غربی به 88.9 19
خراسان شمالی به 426.0 20 خراسان شمالی به 85.2 20
خراسان جنوبی به 254.0 21 البرز به 71.9 21
کرمانشاه به 230.4 22 قم به 56.7 22
زنجان به 214.0 23 خراسان جنوبی به 53.9 23
گلستان به 173.1 24 کرمانشاه به 34.1 24
کهکیلویه وبویر احمد به 80.2 25 چهار محال وبختیاری به 20.0 25
چهار محال وبختیاری به 65.5 26 ایلام به 18.0 26
جنوب استان کرمان به 35.0 27 کهکیلویه وبویر احمد به 11.0 27
سیستان و بلوچستان به 13.2 28 جنوب استان کرمان به 7.9 28
ایلام به 7.5 29 سیستان و بلوچستان به 4.6 29
سیستان و بلوچستان پاپایا 198.0 1 سیستان و بلوچستان پاپایا 27.0 1
مازندران پرتقال 1447802.0 1 مازندران پرتقال 87449.6 1
جنوب استان کرمان پرتقال 349559.0 2 جنوب استان کرمان پرتقال 22910.1 2
فارس پرتقال 335069.0 3 فارس پرتقال 19679.8 3
هرمزگان پرتقال 122958.0 4 هرمزگان پرتقال 9958.0 4
گیلان پرتقال 98752.1 5 کرمان پرتقال 8452.8 5
کرمان پرتقال 68041.0 6 گیلان پرتقال 7452.2 6
گلستان پرتقال 67679.0 7 گلستان پرتقال 4635.4 7
خوزستان پرتقال 31479.0 8 خوزستان پرتقال 3415.9 8
کهکیلویه وبویر احمد پرتقال 11760.4 9 کهکیلویه وبویر احمد پرتقال 2381.5 9
سیستان و بلوچستان پرتقال 9301.5 10 سیستان و بلوچستان پرتقال 950.6 10
بوشهر پرتقال 4146.0 11 بوشهر پرتقال 453.5 11
خراسان جنوبی پرتقال 310.0 12 ایلام پرتقال 109.9 12
ایلام پرتقال 296.9 13 خراسان جنوبی پرتقال 38.7 13
یزد پرتقال 12.5 14 یزد پرتقال 1.7 14
کرمان پسته 83128.0 1 کرمان پسته 207943.9 1
یزد پسته 43422.1 2 خراسان رضوی پسته 49992.5 2
خراسان رضوی پسته 39139.5 3 یزد پسته 34244.9 3
فارس پسته 14200.0 4 فارس پسته 16768.5 4
خراسان جنوبی پسته 10510.0 5 خراسان جنوبی پسته 13665.4 5
سمنان پسته 10383.6 6 سمنان پسته 12713.4 6
مرکزی پسته 6626.4 7 قم پسته 6179.4 7
اصفهان پسته 5240.0 8 مرکزی پسته 5745.4 8
سیستان و بلوچستان پسته 4370.0 9 سیستان و بلوچستان پسته 5714.5 9
تهران پسته 2880.0 10 اصفهان پسته 5226.8 10
قزوین پسته 2200.0 11 تهران پسته 4387.9 11
قم پسته 1471.0 12 قزوین پسته 3110.7 12
خراسان شمالی پسته 698.5 13 خراسان شمالی پسته 1317.8 13
هرمزگان پسته 360.0 14 هرمزگان پسته 402.2 14
البرز پسته 129.5 15 آذربایجان شرقی پسته 321.9 15
آذربایجان شرقی پسته 125.5 16 لرستان پسته 149.5 16
جنوب استان کرمان پسته 40.0 17 البرز پسته 143.6 17
زنجان پسته 25.0 18 جنوب استان کرمان پسته 72.1 18
لرستان پسته 19.0 19 زنجان پسته 62.5 19
کرمانشاه پسته 10.8 20 کرمانشاه پسته 43.5 20
آذربایجان غربی پسته 7.5 21 آذربایجان غربی پسته 31.2 21
گلستان پسته 5.4 22 ایلام پسته 28.5 22
اردبیل پسته 3.6 23 اردبیل پسته 20.4 23
همدان پسته 2.2 24 گلستان پسته 18.9 24
کردستان پسته 1.6 25 همدان پسته 16.8 25
گیلان پسته 1.0 26 کردستان پسته 10.0 26
ایلام پسته 0.0 27 گیلان پسته 2.1 27
کهکیلویه وبویر احمد پکان 0.0 1 کهکیلویه وبویر احمد پکان 3.7 1
سیستان و بلوچستان تمبرهندی 72.6 1 سیستان و بلوچستان تمبرهندی 19.8 1
مازندران تمشک 90.0 1 مازندران تمشک 30.0 1
خراسان رضوی تمشک 3.0 2 خراسان رضوی تمشک 6.0 2
گیلان توت (توتستان) نوغان 56818.0 1 گیلان توت (توتستان) نوغان 6204.6 1
گلستان توت (توتستان) نوغان 8049.0 2 گلستان توت (توتستان) نوغان 1157.0 2
خراسان رضوی توت (توتستان) نوغان 2272.0 3 خراسان رضوی توت (توتستان) نوغان 845.6 3
یزد توت (توتستان) نوغان 1860.0 4 خراسان شمالی توت (توتستان) نوغان 216.9 4
خراسان شمالی توت (توتستان) نوغان 1235.0 5 یزد توت (توتستان) نوغان 180.0 5
مازندران توت (توتستان) نوغان 646.0 6 مازندران توت (توتستان) نوغان 111.3 6
آذربایجان شرقی توت (توتستان) نوغان 454.0 7 خراسان جنوبی توت (توتستان) نوغان 71.5 7
خراسان جنوبی توت (توتستان) نوغان 321.0 8 آذربایجان شرقی توت (توتستان) نوغان 47.2 8
اصفهان توت (توتستان) نوغان 67.0 9 اصفهان توت (توتستان) نوغان 19.4 9
فارس توت (توتستان) نوغان 36.0 10 فارس توت (توتستان) نوغان 9.7 10
خراسان رضوی توت درختی 2729.7 1 خراسان رضوی توت درختی 1616.8 1
آذربایجان شرقی توت درختی 1644.0 2 یزد توت درختی 756.8 2
یزد توت درختی 1406.0 3 آذربایجان شرقی توت درختی 437.0 3
کردستان توت درختی 1237.0 4 خراسان جنوبی توت درختی 385.8 4
تهران توت درختی 1232.5 5 کرمان توت درختی 309.2 5
خراسان جنوبی توت درختی 1017.6 6 قم توت درختی 304.2 6
کرمان توت درختی 941.5 7 تهران توت درختی 250.0 7
قم توت درختی 724.8 8 فارس توت درختی 208.3 8
فارس توت درختی 701.7 9 کردستان توت درختی 192.0 9
سیستان و بلوچستان توت درختی 568.7 10 البرز توت درختی 185.9 10
مرکزی توت درختی 522.5 11 سیستان و بلوچستان توت درختی 137.7 11
گلستان توت درختی 402.0 12 اصفهان توت درختی 134.0 12
اصفهان توت درختی 341.0 13 اردبیل توت درختی 112.6 13
البرز توت درختی 336.3 14 خراسان شمالی توت درختی 111.6 14
خراسان شمالی توت درختی 320.4 15 مرکزی توت درختی 104.5 15
سمنان توت درختی 317.7 16 همدان توت درختی 98.0 16
همدان توت درختی 253.0 17 جنوب استان کرمان توت درختی 85.9 17
جنوب استان کرمان توت درختی 249.0 18 گلستان توت درختی 73.5 18
اردبیل توت درختی 230.2 19 سمنان توت درختی 62.3 19
آذربایجان غربی توت درختی 202.5 20 گیلان توت درختی 57.1 20
گیلان توت درختی 174.3 21 آذربایجان غربی توت درختی 45.7 21
قزوین توت درختی 45.0 22 زنجان توت درختی 31.0 22
لرستان توت درختی 43.0 23 لرستان توت درختی 23.7 23
زنجان توت درختی