بيشتر
عملکرد خطوط اعتباری توســعه مـکانیزاسـیون کشاورزی وزارت جـهادکـشاورزی


مکانیزاسیون یکی از پدیده های مهم قرن بیستم می باشد و به معنای استفاده از تکنولوژی روز در کشاورزی به منظور افزایش بهره وری و رسیدن به توسعه پایدار است . در کلامی دیگر، مکانیزاسیون مجموعه ای از علوم و فنون کاربردی است که مطالعه ، شناخت و بکارگیری انواع مختلف ماشین و ابزار نیروی محرکه ، در مراحل مختلف تولید و فرآوری محصولات کشاورزی را شامل می شود.

 در کشور ما استفاده از تراکتور و ماشین های کشاورزی خیلی دیرتر از کشورهای اروپایی شروع شد و در طول 60سال اخیر ، کشاورز ایرانی به تدریج با انواع ماشین های کشاورزی آشنا شده است . بطوریکه در ابتدای سال 92 ضریب مکانیزاسیون در کشور رقمی معادل 2/1 درصد بوده است .

به همین دلیل خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و به منظور ارتقای کمی و کیفی مکانیزاسیون در فرآیند تولید محصولات کشاورزی کشور طی برگزاری جلسات ستاد در وزارت جهادکشاورزی از مهرماه سال 1392 با حضور مقام عالی وزارت ، تعدادی از معاونین وزیر و روسای سازمانها و مشاورین وزیر ، اساتید دانشگاه و مسئولین مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی (شرکت های تولید کننده) راه اندازی شد.

با برنامه های وزیر محترم و اتخاذ سیاست های مهم و زیربنایی برای وزارت جهادکشاورزی در راستای تحقق اهداف و توسعه پایدار بخش کشاورزی ، افتتاح این خط اعتباری تحت عنوان طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی براساس تفاهم نامه ای که با بانک کشاورزی منعقد شده به بانکهای استانها و شهرستانها اجازه داده شد ، اعتبار در اختیار کسانی قرار گیرد که قصد خرید تراکتور، کمباین، ادوات و دنباله بندهای تراکتور را دارند.

در این راستا براساس تفاهم نامه توسعه مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی ایران تا پایان سال 1395 طی 4 مرحله اعتبار تسهیلاتی اختصاص یافته است :

مرحله نخست : از نیمه دوم سال 1392 شروع و با اعتبار 750 میلیارد تومان تا نیمه اول سال 1393 

 مرحله دوم : با اعتبار 800 میلیارد تومان در سال 1393

 مرحله سوم : با اعتبار 1000 میلیارد تومان در سال 94

مرحله چهارم : با اعتبار 1200 میلیارد تومان در سال 95

 ضمناً در این سالها پرداخت 30 الی 40 درصد کمک بلاعوض نیز برای بهبود روش های تولید و استفاده از ادوات مکانیزاسیون نوین مورد تاکید وزیر جهادکشاورزی بوده است .

            همچنان طرح جامع 12 ساله ارتقاء مکانیزاسیون در زیر بخشهای زارعی ، باغبانی ، دام و طیور و آبزی پروری در راستای افزایش گام به گام درجه مکانیزاسیون کاشت غلات و توسعه کشت مستقیم ، (کشاورزی حفاظتی)تهیه گردیده که به مورد اجرا گذاشته می شود .

       شایان ذکر است درسالهای اخیر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وارتقاء فناوریهای نوین در عرصه های کشاورزی تحت توجه و حمایتهای وزیرمحترم جهادکشاورزی از روند بی سابقه ای برخوردار گردیده و با راه اندازی خطوط اعتباری مکانیزاسیون ، دوران پر رونقی برای حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور رقم خورده است ، به طوری که از نیمه دوم سال 92 تا پایان سال 94 با پرداخت جمعا" حدود 22000 میلیارد ریال تسهیلات بانکی زمینه تامین بیش از 63225 دستگاه انواع تراکتور و کمباین شامل 58491 دستگاه انواع تراکتور ،  1025 دستگاه کمباین برداشت غلات 3709 دستگاه کمباین برنج و همچنین بیش از 70190 دستگاه انواع ادوات و تجهیزات عمده کشاورزی فراهم شده است که با اجرای این طرح ضمن ورود انواع ماشینها و ادوات کشاورزی مورد نیاز و مدرن به عرصه های تولید بخش کشاورزی منجر به رشد و ارتقاء درجه مکانیزاسیون در عملیات مختلف کشاورزی گردیده است ؛ به نحوی که رشد 43 درصدی در سطح نشا کاری مکانیزه کشور ، رشد 335 درصدی در سطح برداشت مکانیزه برنج کشور ، رشد 35 درصدی کشت مکانیزه غلات و محصولات ردیفی کشور و رشد 22 درصدی در عملیات سمپاشی تراکتوری و استاندارد کشور و .... را در بر داشته که امید است با اجرای این طرح ملی شاهد توسعه بیش از پیش مکانیزاسیون کشاورزی و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن در راستای برنامه ها و سیاستهای وزارت متبوع جهت نیل به خود کفایی تولید محصولات اساسی کشاورزی و امنیت غذایی کشور باشیم .

در این راستا دفتر هماهنگی امور استانها  با هماهنگی مرکز توسعه مکانیزاسیون و بانک کشاورزی به طور مستمر روند اجرای طرح درسطح استانها را رصد نموده و با تشکیل کارگروه تخصصی  و اکیب ارزیابی در سطح ستاد وزارت متبوع و سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستانها ضمن آسیب شناسی ، چالشها و مشکلات اساسی را احصا و با اطلاع رسانی و پیگیری های به موقع همواره جهت رفع مشکلات و انجام هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی مسئول، تلاش می نماید .
در ادامه طی جدول سهم هر یک از استانها از تسهیلات خط اعتباری به تفکیک هر یک از زیربخشهای زراعت ، دام و طیور و آبزی پروری آمده است :

 وضعیت معرفی وجذب  تسهیلات خط اعتباری شماره 4 مکانیزاسیون کشاورزی
          1395/12/28
ردیف استانها تسهیلات (میلیون ریال)
سهمیه
 ابلاغی
معرفی درصد
معرفی
جذب  درصد
جذب 
1  آذربا‏یجا‏ن‏شرقى‏  593100 1916514 323 687445 115.9
2  آذربا‏یجا‏ن‏غربى‏  567400 709250 125 529878 93.4
3  ا‏ردبیل‏  475700 847651 178 487262 102.4
4  ا‏صفها‏ن‏  346200 1374095 397 266752 77.1
5  ا‏لبرز  120000 150000 125 53303 44.4
6  ا‏یلام‏  304900 345177 113 182939 60.0
7  بوشهر  138900 118065 85 37931 27.3
8  تهرا‏ن‏  226500 410606 181 227203 100.3
9 جنوب کرمان 168000 243600 145 126000 75.0
10 چهارمحال‏وبختیاری 258000 171457 66.5 98669 38.2
11 خراسان جنوبی 210000 311271 148.2 102367 48.7
12 خراسان رضوی 783000 1253186 160 723503 92.4
13 خراسان شمالی 249000 417678 168 219800 88.3
14 خوزستان 853000 1434684 168.2 664166 77.9
15 زنجان 360000 847651 235 460795 128.0
16 سمنان 183000 223660 122 145392 79.4
17 سیستان وبلوچستان 210000 294479 140 52500 25.0
18 فارس 712000 1139200 160 541707 76.1
19 قزوین 269200 836070 311 242743 90.2
20 قم 120000 290773 242 81033 67.5
21 کردستان 454000 1027567 226 474120 104.4
22 کرمان 432000 499305 116 337466 78.1
23 کرمانشاه 501000 763244 152 366827 73.2
24 کهکیلویه‏وبویراحمد 249000 675875 271 256625 103.1
25 گلستان 542000 1257500 232 833789 153.8
26 گیلان 531000 601066 113.2 422172 79.5
27 لرستان 430000 839616 195 345123 80.3
28 مازندران 502600 1310947 261 985366 196.1
29 مرکزی 344700 1260220 366 446448 129.5
30 هرمزگان 138000 72618 53 24840 18.0
31 همدان 521900 1174531 225.0 548484 105.1
32 یزد 205800 696917 339 223983 108.8
جمع  12000000 23514473 196 11196631 93.3


آمار کلی وضعیت معرفی و جذب خط اعتباری شماره 4 مکانیزاسیون( تا تاریخ 95/12/1)     میلیون ریال
ردیف نام استان سهمیه ابلاغی مبلغ معرفی شده درصد معرفی مبلغ جذب شده درصد جذب  ملاحظات
1 آذربایجان شرقی 593100 1832592.67 308.99 465212 78.44  
2 آذربایجان غربی 567400 709250 125 320274 54  
3 اردبیل 475700 847651 178.2 443699 93.3  
4 اصفهان 343200 710296 205 177477 51.3  
5 ایلام 304900 345177 113 160377.4 52.6  
6 البرز 120000 390000 325 33600 28  
7 بوشهر 138900 118065 85 34725 25  
8 تهران 226400 410606 181 185634 82  
9 چهار محال بختیاری 258000 154284 59.8 88416.6 34.27  
10 جنوب کرمان 168000 243600 145 126000 75  
11 خراسان جنوبی 210000 286003 136 53004 25.24  
12 خراسان رضوی 783000 1172512 150 508799 65  
13 خراسان شمالی 249300 417678.02 167.5 219800 88.17  
14 خوزستان 853000 1210448 142 538837 63  
15 زنجان 360000 847651 235 395819 110  
16 سمنان 183000 201908 110 125000 68  
17 سیستان و بلوچستان 210000 294479 140 52500 25  
18 فارس 712000 961200 135 434320 61  
19 قزوین 269700 781900 290 179285 66.6  
20 قم 120000 290773 242 72848 60.71  
21 کردستان 454000 789966 174 236055 52  
22 کرمان 432000 316619 73 171778 39.8  
23 کرمانشاه 501000 668734 133.5 282065 56.3  
24 کهگیلویه و بویراحمد 249000 635992 255.4 170666 68.5  
25 لرستان 430000 752500 175 293174 68.18  
26 گلستان 542000 1257500 232 737120 136  
27 گیلان 531000 528832 99.6 287190 54  
28 مازندران 502600 988260 197 723744 144  
29 مرکزی 344700 1185000 344 376000.4 109.2  
30 هرمزگان 138000 71237 52 20976 15.2  
31 همدان 521900 939023 179.9 287867 55.2  
32 یزد 205000 636206 310 174205 85  
جمع   12000000 20995942.69 174.97 8376467.4 69.80  
لازم به ذکر است نسبت به گزارش 95/11/1 طی 30روزگذشته حدود26.4درصد به میزان معرفی و 14.1درصد به میزان جذب تسهیلات در سطح استانها اضافه شده است . * آمار و ارقام بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی استانها و هماهنگی با مرکز توسعه مکانیزاسیون .


آمار کلی وضعیت معرفی و جذب خط اعتباری شماره 4 مکانیزاسیون( تا تاریخ 95/12/1)

 

میلیون ریال

 

ردیف

نام استان

سهمیه ابلاغی

مبلغ معرفی شده

درصد معرفی

مبلغ جذب شده

درصد جذب

ملاحظات

1

مازندران

502600

988260

197

723744

144

 

2

گلستان

542000

1257500

232

737120

136

 

3

زنجان

360000

847651

235

395819

110

 

4

مرکزی

344700

1185000

344

376000.4

109.2

 

5

اردبیل

475700

847651

178.2

443699

93.3

 

6

خراسان شمالی

249300

417678.02

167.5

219800

88.17

 

7

یزد

205000

636206

310

174205

85

 

8

تهران

226400

410606

181

185634

82

 

9

آذربایجان شرقی

593100

1832592.67

308.99

465212

78.44

 

10

جنوب کرمان

168000

243600

145

126000

75

 

11

کهگیلویه و بویراحمد

249000

635992

255.4

170666

68.5

 

12

لرستان

430000

752500

175

293174

68.18

 

13

سمنان

183000

201908

110

125000

68

 

14

قزوین

269700

781900

290

179285

66.6

 

15

خراسان رضوی

783000

1172512

150

508799

65

 

16

خوزستان

853000

1210448

142

538837

63

 

17

فارس

712000

961200

135

434320

61

 

18

قم

120000

290773

242

72848

60.71

 

19

کرمانشاه

501000

668734

133.5

282065

56.3

 

20

همدان

521900

939023

179.9

287867

55.2

 

21

آذربایجان غربی

567400

709250

125

320274

54

 

22

گیلان

531000

528832

99.6

287190

54

 

23

ایلام

304900

345177

113

160377.4

52.6

 

24

کردستان

454000

789966

174

236055

52

 

25

اصفهان

343200

710296

205

177477

51.3

 

26

کرمان

432000

316619

73

171778

39.8

 

27

چهار محال بختیاری

258000

154284

59.8

88416.6

34.27

 

28

البرز

120000

390000

325

33600

28

 

29

خراسان جنوبی

210000

286003

136

53004

25.24

 

30

بوشهر

138900

118065

85

34725

25

 

31

سیستان و بلوچستان

210000

294479

140

52500

25

 

32

هرمزگان

138000

71237

52

20976

15.2

 

جمع

 

12000000

20995942.69

174.97

8376467.4

69.80

 
آمار کلی وضعیت معرفی و جذب خط اعتباری شماره 4 مکانیزاسیون( تا تاریخ 95/11/1)   میلیون ریال
ردیف نام استان سهمیه ابلاغی مبلغ معرفی شده درصد معرفی مبلغ جذب شده درصد جذب  ملاحظات
1 آذربایجان شرقی 593100 1544075.87 260.34 350565 59.11  
2 آذربایجان غربی 567400 624140 110 261004 46  
3 اردبیل 475700 665980 140 361532 76  
4 اصفهان 343200 658944 192 166795.2 48.6  
5 ایلام 304900 267273 87.6 142890 47  
6 البرز 120000 150000 125 25200 21  
7 بوشهر 138900 111120 80 31947 23  
8 تهران 226400 398464 176 170705.6 75.4  
9 چهار محال بختیاری 258000 139621 54.11 74014 28.69  
10 جنوب کرمان 168000 240208 143 122640 73  
11 خراسان جنوبی 210000 261975 124.7 49715 23.67  
12 خراسان رضوی 783000 978989 125 371410 47  
13 خراسان شمالی 249300 334293 134.1 191522 76  
14 خوزستان 853000 1135666 133 469150 55  
15 زنجان 360000 643251 178 273600 76  
16 سمنان 183000 201908 110 125000 68  
17 سیستان و بلوچستان 210000 275879 131 39776 19  
18 فارس 712000 875760 123 391600 55  
19 قزوین 269700 592500 219.6 105852 39.24  
20 قم 120000 225058 187.5 56363 47  
21 کردستان 454000 730391 160.9 194265 42.8  
22 کرمان 432000 179642 42 89154 21  
23 کرمانشاه 501000 570778 114 211216 42.2  
24 کهگیلویه و بویراحمد 249000 468290 188.1 133776 53.73  
25 لرستان 430000 664757 155 231000 54  
26 گلستان 542000 1103652 204 569545 105.1  
27 گیلان 531000 449910 84 221652 42  
28 مازندران 502600 988260 197 634300 126  
29 مرکزی 344700 952600 276 276000 80.1  
30 هرمزگان 138000 65470 48 17870 13  
31 همدان 521900 769241 147.4 179029 34.3  
32 یزد 205000 563892 274 149596 72.7  
جمع   12000000 17831987.87 148.60 6688683.8 55.74  
لازم به ذکر است نسبت به گزارش 95/10/1 طی 30روزگذشته حدود22.7درصد به میزان معرفی و 11.9درصد به میزان جذب تسهیلات در سطح استانها اضافه شده است . * آمار و ارقام بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی استانها و هماهنگی با مرکز توسعه مکانیزاسیون .

.

آمار کلی وضعیت معرفی و جذب خط اعتباری شماره 4 مکانیزاسیون بر اساس درصد جذب تا تاریخ 95/10/1

                میلیون ریال 

ردیف

نام استان

سهمیه ابلاغی

مبلغ معرفی شده

درصد معرفی

مبلغ جذب شده

درصد جذب

ملاحظات

1

مازندران

502600

946283

188

545578

108.6

 

2

گلستان

542000

937321

172.9

466741

86.1

 

3

جنوب کرمان

168000

142800

85

116516

69

 

4

اردبیل

475700

583308

123

318137

66.9

 

5

مرکزی

344700

793000

230

222993

64.7

 

6

خراسان شمالی

249300

309377.21

124

157003

63.1

 

7

سمنان

183000

176024

96

114452

63

 

8

یزد

205000

563892

274

125351

61.1

 

9

تهران

226400

361494

160

134541

59.4

 

10

خوزستان

853000

957262.58

112

405175

48

 

11

فارس

712000

875760

123

335668

47

 

12

لرستان

430000

570296

132.5

174190

40.5

 

13

قم

120000

180689

151.6

48474

40.4

 

14

آذربایجان شرقی

593100

1321196.39

222

239068

40.3

 

15

زنجان

360000

450851

125

143699

40

 

16

ایلام

304900

248440

81

120088

39.4

 

17

کهگیلویه و بویراحمد

249000

406735

163.4

96136.2

38.6

 

18

اصفهان

343200

521664

152

125954.4

36.7

 

19

آذربایجان غربی

567400

567400

100

204264

36

 

20

قزوین

269700

574461

213

88575

32.84

 

21

خراسان رضوی

783000

769394

98

253885

32

 

22

گیلان

531000

267076

50.3

158096

30

 

23

کرمانشاه

501000

467685

93.4

140250

28

 

24

همدان

521900

570480

109.3

135569

26

 

25

کردستان

454000

536323

118

115570

25.5

 

26

چهار محال بختیاری

258000

115035

44.59

58512

22.7

 

27

خراسان جنوبی

210000

235038

112

44790

21.3

 

28

کرمان

432000

146251

34

79925

19

 

29

البرز

120000

105836

88

20040

16.7

 

30

سیستان و بلوچستان

210000

230847

110

31098

14.8

 

31

بوشهر

138900

111120

80

19302

14

 

32

هرمزگان

138000

65221

47.3

16027

11.6

 

جمع

 

12000000

15108560.18

125.90

5255667.6

43.80

 

لازم به ذکر است نسبت به گزارش 95/9/1 طی 30 روزگذشته حدود 20.9درصد به میزان معرفی و 10.1درصد به میزان جذب تسهیلات در سطح استانها اضافه شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 آمار کلی وضعیت معرفی و جذب خط اعتباری شماره 4 مکانیزاسیون( تا تاریخ 95/10/1)    (ارقام به  میلیون ریال)
ردیف نام استان سهمیه ابلاغی مبلغ معرفی شده درصد معرفی مبلغ جذب شده درصد جذب  ملاحظات
1 آذربایجان شرقی 593100 1321196.39 222 239068 40.3  
2 آذربایجان غربی 567400 567400 100 204264 36  
3 اردبیل 475700 583308 123 318137 66.9  
4 اصفهان 343200 521664 152 125954.4 36.7  
5 ایلام 304900 248440 81 120088 39.4  
6 البرز 120000 105836 88 20040 16.7  
7 بوشهر 138900 111120 80 19302 14  
8 تهران 226400 361494 160 134541 59.4  
9 چهار محال بختیاری 258000 115035 44.59 58512 22.7  
10 جنوب کرمان 168000 142800 85 116516 69  
11 خراسان جنوبی 210000 235038 112 44790 21.3  
12 خراسان رضوی 783000 769394 98 253885 32  
13 خراسان شمالی 249300 309377.21 124 157003 63.1  
14 خوزستان 853000 957262.58 112 405175 48  
15 زنجان 360000 450851 125 143699 40  
16 سمنان 183000 176024 96 114452 63  
17 سیستان و بلوچستان 210000 230847 110 31098 14.8  
18 فارس 712000 875760 123 335668 47  
19 قزوین 269700 574461 213 88575 32.84  
20 قم 120000 180689 151.6 48474 40.4  
21 کردستان 454000 536323 118 115570 25.5  
22 کرمان 432000 146251 34 79925 19  
23 کرمانشاه 501000 467685 93.4 140250 28  
24 کهگیلویه و بویراحمد 249000 406735 163.4 96136.2 38.6  
25 لرستان 430000 570296 132.5 174190 40.5  
26 گلستان 542000 937321 172.9 466741 86.1  
27 گیلان 531000 267076 50.3 158096 30  
28 مازندران 502600 946283 188 545578 108.6  
29 مرکزی 344700 793000 230 222993 64.7  
30 هرمزگان 138000 65221 47.3 16027 11.6  
31 همدان 521900 570480 109.3 135569 26  
32 یزد 205000 563892 274 125351 61.1  
جمع   12000000 15108560.18 125.90 5255667.6 43.80  
لازم به ذکر است نسبت به گزارش 95/9/1 طی 30 روزگذشته حدود 20.9درصد به میزان معرفی و 10.1درصد به میزان جذب تسهیلات در سطح استانها اضافه شده است . 


آمار کلی وضعیت معرفی و جذب خط اعتباری شماره 4 مکانیزاسیون( تا تاریخ 95/9/1)                (ارقام به میلیون ریال)
ردیف نام استان سهمیه ابلاغی مبلغ معرفی شده درصد معرفی مبلغ جذب شده درصد جذب  ملاحظات
1 آذربایجان شرقی 593100 1009930.7 170.28 158650 26.7  
2 آذربایجان غربی 567400 197605 35 119154 21  
3 اردبیل 475700 493918 104 274267 57.6  
4 اصفهان 343200 350471 101 69320 20  
5 ایلام 304900 184415 60.5 92000 30.1  
6 البرز 120000 105836 88 10002 8.3  
7 بوشهر 138900 111120 80 19302 14  
8 تهران 226400 259228 114.5 97578.4 43.1  
9 چهار محال بختیاری 258000 95464 37 42774 16.6  
10 جنوب کرمان 168000 97440 57 84000 50  
11 خراسان جنوبی 210000 212941 101.6 36785 17.6  
12 خراسان رضوی 783000 668549 85 194457 25  
13 خراسان شمالی 249300 252556 101.31 118795 47.65  
14 خوزستان 853000 831113 97.44 289808 33.86  
15 زنجان 360000 316150 88 109354 30  
16 سمنان 183000 160975 88 100229 55  
17 سیستان و بلوچستان 210000 143557 68.36 24235 11.5  
18 فارس 712000 875760 123 185120 26  
19 قزوین 269700 419124 155 31185 11.5  
20 قم 120000 145751 121.5 33397 27.7  
21 کردستان 454000 484610 106.7 73790 16.3  
22 کرمان 432000 120960 28 60480 14  
23 کرمانشاه 501000 346235 69.1 95197 19  
24 کهگیلویه و بویراحمد 249000 325955 131 52407 21.1  
25 لرستان 430000 353480 82.2 109470 25.45  
26 گلستان 542000 423086 78.1 303922 56.1  
27 گیلان 531000 227243 43 128302 24.2  
28 مازندران 502600 608581 121 338189 67  
29 مرکزی 344700 563000 163 147000 42.6  
30 هرمزگان 138000 23746.04 17 8078.37 6  
31 همدان 521900 291087 55.8 62898 12.1  
32 یزد 205000 474840 232 78287 38  
جمع   12000000 11174727 93.12 3548433 29.57  
لازم به ذکر است نسبت به گزارش 95/8/1 طی 30 روزگذشته حدود …..درصد به میزان معرفی و ……درصد به میزان جذب تسهیلات در سطح استانها اضافه شده است . 


آمار کلی وضعیت معرفی و جذب خط اعتباری شماره 4 مکانیزاسیون بر اساس درصد جذب( تا تاریخ 95/9/1)