سه شنبه 6 بهمن 1388

شرح وظایـف امور استانـها:

¾        ایجاد هماهنگی لازم بین سازمانهای جهادکشاورزی استانها و واحدهای ستادی سازمانها،موسسات و شرکتهای وابسته در زمینه اجرای برنامه ها و فعالیت های وزارت جهادکشاورزی

¾        انجام اقدامات لازم در جهت برقراری حسن ارتباط سازمانهای جهادکشاورزی استانها با یکدیگر و اقدام در جهت بکارگیری استعدادها و ظرفیت های آنها در کمک به یکدیگر

¾        جمع آوری گزارش عملکرد سازمان های جهادکشاورزی استانها در مقاطع زمانی مختلف و تلخیص و ارائه آنها به مقامات مسئول

¾         برنامه ریزی و حمایت از روسای سازمانهای جهادکشاورزی استانها و مدیران استانی و شهرستان در مواقع ضروری و در چارچوب سیاستها و مقررات مربوطه

¾        برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تدوین شناسنامه های واحدهای استانی

¾        ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعات بخش کشاورزی استانها با هماهنگی واحدهای ذیربط در حوزه ستاد وزارت متبوع

¾         تهیه آرشیو اطلاعاتی از فعالیت های اجرایی سازمانهای جهادکشاورزی استانها با درج مراحل پیشرفت فعالیت های در دست اجرا به منظور دستیابی به میزان تحقق اهداف و برنامه ها

¾        مطالعه، بررسی و تهیه گزارش ها و تحلیل های جامع از اوضاع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی استان ها و ارائه به مقامات ذیصلاح

¾        تهیه و تنظیم برنامه های لازم به منظور برآورد احتیاجات فوری در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نحوه اجرای آن

¾        پیش بینی اقدامات لازم در جهت کاهش ضرر و زیان های احتمالی ناشی از حوادث غیرمترقبه

¾        انجام پیگیری های لازم در رابطه با تخصیص اعتبارات مصوب به منظور کاهش زیان های ناشی از حوادث غیرمترقبه

¾        شناسایی نیروی انسانی متعهد و کارآمد برای تصدی پستهای مدیریتی و همکاری در انتخاب مدیران نمونه کشوری در سازمان های جهادکشاورزی استانها در چارچوب ضوابط قانونی

¾        برنامه ریزی ، هماهنگی و اقدام لازم جهت شرکت مدیران و کارشناسان سازمان های جهادکشاورزی استانها در همایشها، گردهمایی ها ، سمینارها ، کنفرانس ها و پیگیری اجرای مفاد قطعنامه های صادره مرتبط با وظایف سازمان های مزبور

¾        نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران وزارت جهادکشاورزی در چارچوب ضوابط و مقررا مربوطه

¾        پیگیری و انجام اقدامات لازم در خصوص امور اداری و رفاهی و حقوقی روسای سازمان سازمان های جهادکشاورزی استانها

¾        بررسی عملکرد روسای سازمانهای جهادکشاورزی استانها و تهیه و تدوین گزارشهای مربوط جهت ارائه مسئولین ذیربط        

¾        بررسی و پیگیری گزارشات و مکاتبات واصله از مراجع مختلف درخصوص عملکرد روسای سازمانها و مدیران جهادکشاورزی شهرستانها

¾        نظارت و سنجش عملکرد سازمان جهادکشاورزی استانها و هماهنگی با دستگاه های وابسته درخصوص عملکرد واحدهای خارج از مرکز آنها

¾        پیگیری و اقدام لازم در خصوص اجرایی شدن دستورات و برنامه های اولویت دار مقام عالی وزارت و مقامات عالی کشور در سطح سازمان جهادکشاورزی استانها

¾        همکاری در تدوین برنامه های آموزشی و بازدیدهای علمی و تحقیقاتی روسای سازمان استانها و مدیران با معاونت های ذیربط

¾        برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور توسعه متوازن مناطق محروم همگام با برنامه های معاونت امور مناطق محروم دفتر ریاست جمهوری و وزارت کشور در راستای برنامه ریزی و سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.